Перейти к содержанию

Государственная Пенитенциарная Служба


Рекомендуемые сообщения

Вчера сфотографировал на телефон.

Со слов обладателя:

1. Кримінально-виконавча інспекція Державної кримінально-виконавчої служби України.

2. За службу 1 степень.

3. 2 службу 2 степень

post-761-1321281670_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 месяца спустя...

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ http://www.minjust.gov.ua/0/39405

 

НАКАЗ

 

05.03.2012 м. Київ № 369/5 Про встановлення відомчих

заохочувальних відзнак Державної

пенітенціарної служби України та

затвердження положень про них

НАКАЗУЮ:

 

1. Установити такі відомчі заохочувальні відзнаки Державної пенітенціарної служби України:

 

нагрудний знак “Почесний працівник Державної кримінально-виконавчої служби України”;

 

нагрудний знак “За відзнаку в службі”;

 

нагрудний знак “Відмінник служби” І і ІІ ступенів;

 

Почесна грамота Державної пенітенціарної служби України.

 

2. Затвердити такі, що додаються:

 

Положення про нагрудний знак “Почесний працівник Державної кримінально-виконавчої служби України;

 

Положення про нагрудний знак “За відзнаку в службі”;

 

Положення про нагрудний знак “Відмінник служби” І і ІІ ступенів;

 

Положення про Почесну грамоту Державної пенітенціарної служби України;

 

нагородний лист;

 

протокол вручення нагрудного знака.

 

3. Державній пенітенціарній службі України (Лісіцков О.В.):

post-761-1333559382_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

УКАЗ

Президента України

Про відомчі заохочувальні відзнаки

Із змінами і доповненнями, внесеними

Указом Президента України

від 20 серпня 2012 року N 483/2012

З метою вдосконалення порядку встановлення та використання відомчих заохочувальних відзнак, визначення їх обґрунтованої кількості та зменшення бюджетних витрат, пов'язаних із нагородженням відомчими заохочувальними відзнаками, постановляю:

1. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки (додається).

2. Міністрам, керівникам центральних органів виконавчої влади, керівникам (командувачам) військових формувань, державних правоохоронних органів забезпечити в установленому порядку перегляд актів про встановлення відомчих заохочувальних відзнак, приведення таких актів у відповідність із вимогами цього Указу, дотримання закону про державну реєстрацію наказів щодо встановлення відомчих заохочувальних відзнак та положень про відомчі заохочувальні відзнаки.

Запропонувати Генеральному прокуророві України переглянути акти щодо відомчих заохочувальних відзнак з метою оптимізації цих відзнак.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 18 листопада 1996 року N 1094 "Про відомчі заохочувальні відзнаки";

Указ Президента України від 13 лютого 1997 року N 134 "Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки";

Указ Президента України від 9 вересня 2000 року N 1055 "Про внесення змін до Указу Президента України від 13 лютого 1997 року N 134";

пункт 5 змін, що вносяться до деяких указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1227 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

Указ Президента України від 15 червня 2004 року N 650 "Про встановлення єдиного зразка колодки до медалей відомчих заохочувальних відзнак";

Указ Президента України від 28 листопада 2007 року N 1158 "Про внесення змін до Указу Президента України від 18 листопада 1996 року N 1094";

Указ Президента України від 27 березня 2008 року N 274 "Про внесення зміни до Примірного положення про відомчі заохочувальні відзнаки";

Указ Президента України від 28 січня 2009 року N 46 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 18 листопада 1996 року N 1094".

 

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ

30 травня 2012 року

N 365/2012

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 30 травня 2012 року N 365/2012

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відомчі заохочувальні відзнаки

1. Відомчі заохочувальні відзнаки (далі - відомчі відзнаки) встановлюються з метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній, службовій діяльності, за бездоганну службу та особливі заслуги під час виконання службових обов'язків працівників центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що входять до сфери їх управління, військовослужбовців та працівників військових формувань, осіб рядового і начальницького складу, працівників державних правоохоронних органів, а також інших осіб, визначених цим Положенням.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указом

Президента України від 20.08.2012 р. N 483/2012)

2. Відомчими відзнаками відзначаються:

медалями "10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років сумлінної служби", "Ветерану служби" - військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу;

нагрудним знаком - працівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, а також працівники військових формувань, працівники державних правоохоронних органів;

подякою, грамотою, почесною грамотою - працівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що входять до сфери їх управління, військовослужбовці та працівники військових формувань, особи рядового і начальницького складу, працівники державних правоохоронних органів.

Особи, зазначені в абзацах другому - четвертому цього пункту, можуть відзначатися відповідними відомчими відзнаками також після виходу на пенсію.

Нагрудним знаком, подякою, грамотою, почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, крім осіб, зазначених в абзацах третьому - п'ятому цього пункту, також можуть бути відзначені інші працівники сфери освіти.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з Указом

Президента України від 20.08.2012 р. N 483/2012)

3. Відомча відзнака встановлюється з одночасним затвердженням положення про відомчу відзнаку та ескізу відомчої відзнаки наказом відповідно керівника центрального органу виконавчої влади, керівника (командувача) військового формування, державного правоохоронного органу, який згідно із законодавством України уповноважений видавати накази, що є нормативно-правовими актами.

У міністерстві може бути встановлено не більше трьох нагрудних знаків, іншому центральному органі виконавчої влади - один, у військовому формуванні або державному правоохоронному органі, що не перебуває у підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади, - не більше трьох; ступені нагрудних знаків не встановлюються.

Положенням про відомчу відзнаку визначаються підстави відзначення осіб відомчою відзнакою, порядок представлення до відзначення, розгляду матеріалів та прийняття рішення про відзначення або відмову у відзначенні, опис відомчої відзнаки, порядок вручення, носіння, зберігання відомчої відзнаки, а також гранична кількість відомчих відзнак, якими можуть бути відзначені працівники, військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу протягом календарного року.

Ескіз відомчої відзнаки в установленому порядку попередньо погоджується з Комісією державних нагород та геральдики.

Відомчі відзнаки не можуть відтворювати державні нагороди України і повинні відповідати таким вимогам:

діаметр медалі має становити 32 мм, розмір прямокутної колодки до медалі - 28 х 42 мм, фігурної дужки та заокругленого виступу до колодки - відповідно 30 х 2 мм та 2 мм;

розмір нагрудного знака не може перевищувати 45 х 45 мм; колодки нагрудний знак не має;

розмір планок медалі, нагрудного знака має становити 28 х 12 мм;

медалі та нагрудні знаки мають виготовлятися з недорогоцінного металу, подяки, грамоти, почесні грамоти - на папері.

4. Відзначення відомчою відзнакою провадиться:

наказом керівника відповідного центрального органу виконавчої влади - щодо працівників цього органу виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що входять до сфери його управління, а в разі, якщо у підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади перебуває військове формування або державний правоохоронний орган, - також щодо військовослужбовців і працівників такого військового формування, державного правоохоронного органу, осіб рядового і начальницького складу, а наказом Міністра освіти і науки, молоді та спорту України - також щодо відповідних осіб, зазначених в абзаці шостому пункту 2 цього Положення;

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з

Указом Президента України від 20.08.2012 р. N 483/2012)

наказом керівника (командувача) військового формування, що не перебуває в підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади, - щодо військовослужбовців та працівників цього військового формування;

наказом керівника державного правоохоронного органу, що не перебуває в підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади, - щодо військовослужбовців та працівників цього органу.

5. Особі, відзначеній відомчою відзнакою у вигляді медалі, нагрудного знака, видається посвідчення за підписом керівника відповідного центрального органу виконавчої влади, керівника (командувача) військового формування, державного правоохоронного органу.

6. Про вручення відомчої відзнаки складається протокол, зберігання якого забезпечується відповідно центральним органом виконавчої влади, органом управління військового формування або державним правоохоронним органом.

7. Відомча відзнака у вигляді медалі носиться з лівого боку грудей і розміщується після знаків державних нагород України та іноземних державних нагород.

За наявності в особи декількох медалей, зазначених у абзаці другому пункту 2 цього Положення, носиться лише та, що була вручена останньою.

Відомчі відзнаки у вигляді нагрудних знаків носяться з правого боку грудей і розміщуються нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород. За наявності в особи декількох нагрудних знаків носиться не більше трьох таких знаків.

Замість нагрудних знаків та медалей нагороджений відомчими відзнаками може носити планки до них, які розміщуються після планок державних нагород України, іноземних державних нагород.

8. У разі втрати відомчої відзнаки дублікат відзнаки не видається.

 

Глава Адміністрації

Президента України С. ЛЬОВОЧКІН

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.03.2013 м. Київ N 404/5

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

12 березня 2013 р. за N 395/22927

Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державної пенітенціарної служби України

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року N 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" та з метою вдосконалення організації роботи із заохочення осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, спеціалістів, які не мають спеціальних звань, та інших працівників, які працюють за трудовими договорами в Державній кримінально-виконавчій службі України, за сумлінне виконання службових обов'язків, пов'язаних з реалізацією державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, відзначення професіоналізму, високих досягнень у службі, багаторічну та плідну працю зазначених осіб після виходу на пенсію

НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчі заохочувальні відзнаки Державної пенітенціарної служби України:

Подяку Державної пенітенціарної служби України;

Грамоту Державної пенітенціарної служби України;

Почесну грамоту Державної пенітенціарної служби України;

нагрудний знак "За відзнаку в службі";

медаль "10 років сумлінної служби";

медаль "15 років сумлінної служби";

медаль "20 років сумлінної служби";

медаль "Ветеран служби".

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної пенітенціарної служби України;

Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - Подяки Державної пенітенціарної служби України;

Опис відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - Подяки Державної пенітенціарної служби України;

Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - Грамоти Державної пенітенціарної служби України;

Опис відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - Грамоти Державної пенітенціарної служби України;

Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - Почесної грамоти Державної пенітенціарної служби України;

Опис відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - Почесної грамоти Державної пенітенціарної служби України;

Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - нагрудного знака "За відзнаку в службі";

Опис відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - нагрудного знака "За відзнаку в службі";

Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "10 років сумлінної служби";

Опис відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "10 років сумлінної служби";

Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "15 років сумлінної служби";

Опис відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "15 років сумлінної служби";

Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "20 років сумлінної служби";

Опис відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "20 років сумлінної служби";

Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "Ветеран служби";

Опис відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "Ветеран служби";

Ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - нагрудного знака "За відзнаку в службі";

Опис посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - нагрудного знака "За відзнаку в службі";

Ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "10 років сумлінної служби";

Ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "15 років сумлінної служби";

Ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "20 років сумлінної служби";

Ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "Ветеран служби";

Опис посвідчень до відомчих заохочувальних відзнак Державної пенітенціарної служби України - медалей "10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років сумлінної служби", "Ветеран служби".

3. Державній пенітенціарній службі (Лісіцков О. В.):

3.1. Забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із виготовленням відомчих заохочувальних відзнак, посвідчень і футлярів до них у межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання Державної пенітенціарної служби.

3.2. Організувати виготовлення відомчих заохочувальних відзнак, посвідчень і футлярів до них, їх облік, зберігання та надсилання разом з нагородними листами до територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та навчальних закладів, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби.

4. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року N 369/5 "Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державної пенітенціарної служби України та затвердження положень про них", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 березня 2012 року за N 375/20688.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної пенітенціарної служби генерал-лейтенанта внутрішньої служби Сидоренка С. М. та департамент по роботі з персоналом апарату Державної пенітенціарної служби (Зінченко С. А.).

 

Міністр О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної

пенітенціарної служби України О. В. Лісіцков

Голова Комісії державних

нагород та геральдики С. Льовочкін

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

12 березня 2013 р. за N 395/22927

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відомчі заохочувальні відзнаки Державної пенітенціарної служби України

I. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначається порядок відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Державної пенітенціарної служби України осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, спеціалістів, які не мають спеціальних звань, та інших працівників, які працюють за трудовими договорами в Державній кримінально-виконавчій службі України (далі - працівники кримінально-виконавчої служби), за сумлінне виконання службових обов'язків, пов'язаних з реалізацією державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, а також відзначення професіоналізму, високих досягнень у службі, багаторічну та плідну працю зазначених осіб після виходу на пенсію.

1.2. До відомчих заохочувальних відзнак Державної пенітенціарної служби України (далі - відомчі відзнаки) належать:

Подяка Державної пенітенціарної служби України;

Грамота Державної пенітенціарної служби України;

Почесна грамота Державної пенітенціарної служби України;

Нагрудний знак "За відзнаку в службі";

медаль "10 років сумлінної служби";

медаль "15 років сумлінної служби";

медаль "20 років сумлінної служби";

медаль "Ветеран служби".

1.3. Подякою Державної пенітенціарної служби України нагороджуються особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України за досягнення у службовій підготовці, особисту ініціативу, виявлену при виконанні службового обов'язку, працівники кримінально-виконавчої служби.

1.4. Грамотою Державної пенітенціарної служби України нагороджуються особи начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України за високі показники при виконанні службового обов'язку, професіоналізм та працівники кримінально-виконавчої служби за зразкове виконання посадових обов'язків і плідну працю.

1.5. Почесною грамотою Державної пенітенціарної служби України нагороджуються особи начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України за багаторічну й бездоганну службу при виконанні службового обов'язку, особисту ініціативу і самовідданість, працівники кримінально-виконавчої служби за зразкове виконання посадових обов'язків, багаторічну і плідну працю.

1.6. Нагрудним знаком "За відзнаку в службі" нагороджуються особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України за високі показники, сміливі та самовіддані дії при виконанні службових обов'язків.

1.7. Медалями "10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років сумлінної служби" нагороджуються особи начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, які сумлінно ставляться до виконання службових обов'язків і мають вислугу років у календарному обчисленні:

"10 років сумлінної служби" - 10 років;

"15 років сумлінної служби" - 15 років;

"20 років сумлінної служби" - 20 років;

Повторне нагородження медалями не здійснюється.

До вислуги років зараховуються періоди служби, які враховуються для призначення пенсій за вислугу років відповідно до Порядку обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10 вересня 2012 року N 1341/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 11 вересня 2012 року за N 1564/21876 (із змінами).

1.8. Медаллю "Ветеран служби" нагороджуються особи начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, які мають вислугу 25 років і більше у календарному обчисленні, за багаторічну бездоганну службу, пов'язану з реалізацією державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, а також відзначення професіоналізму, високих досягнень у службі.

1.9. Особи, зазначені в пунктах 1.3 - 1.5 та 1.7 цього Положення, можуть нагороджуватися відповідними відомчими відзнаками також після виходу на пенсію.

1.10. Гранична кількість нагороджених відомчими відзнаками протягом календарного року не може перевищувати:

Подякою Державної пенітенціарної служби України - 500;

Грамотою Державної пенітенціарної служби України - 500;

Почесною грамотою Державної пенітенціарної служби України - 500;

нагрудним знаком "За відзнаку в службі" - 500;

медаллю "10 років сумлінної служби" - 5000;

медаллю "15 років сумлінної служби" - 3000;

медаллю "20 років сумлінної служби" - 1000;

медаллю "Ветеран служби" - 500.

II. Порядок представлення до нагородження відомчими відзнаками

2.1. Висунення кандидатур для нагородження відомчими відзнаками здійснюється заступниками Голови Державної пенітенціарної служби, начальниками структурних підрозділів апарату Державної пенітенціарної служби, начальниками управлінь (відділів) Державної пенітенціарної служби в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях, місті Києві та Київській області, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, де проходять службу (працюють) особи, які висуваються на заохочення, керівниками навчальних закладів, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби (далі - особа, яка порушила клопотання про нагородження).

2.2. Стосовно особи, яка висувається на нагородження, складається нагородний лист за формою згідно з додатком 1 до цього Положення у двох примірниках, у якому зазначаються досягнення в службовій діяльності, які є підставою для нагородження.

Нагородний лист підписується посадовою особою, яка ініціювала нагородження, та подається до кадрової служби апарату Державної пенітенціарної служби.

Нагородний лист, що надсилається до Державної пенітенціарної служби, скріплюється гербовою печаткою та надсилається для погодження до територіального органу управління Державної пенітенціарної служби та до кадрової служби апарату Державної пенітенціарної служби.

Перший примірник нагородного листа подається кадровою службою апарату Державної пенітенціарної служби на розгляд керівника Державної пенітенціарної служби. Другий примірник нагородного листа залишається на зберіганні в кадровій службі територіального органу управління Державної пенітенціарної служби чи навчального закладу, що належить до сфери управління Державної пенітенціарної служби.

2.3. При недотриманні порядку представлення до нагородження надіслані до кадрової служби апарату Державної пенітенціарної служби матеріали щодо заохочення відомчими відзнаками не розглядаються.

III. Порядок вручення та носіння відомчих відзнак

3.1. Вручення відомчої відзнаки здійснюється в урочистій обстановці Головою Державної пенітенціарної служби або за його дорученням особою, яка порушила клопотання про нагородження.

Особі, нагородженій нагрудним знаком чи медаллю, разом з відзнакою вручається посвідчення встановленого зразка.

Про факт нагородження відомчою відзнакою робиться відповідний запис в особовій справі нагородженої особи.

3.2. У разі нагородження особи посмертно відомча відзнака та документ, що посвідчує нагородження нею, передаються сім'ї нагородженої особи.

3.3. Повторне нагородження відомчими відзнаками, зазначеними в пунктах 1.3 - 1.5 цього Положення, протягом одного року не здійснюється.

3.4. У разі втрати (псування) відомчої відзнаки або посвідчення до неї дублікати не видаються.

3.5. Про вручення нагородженій особі відомчої відзнаки складається протокол вручення відомчої заохочувальної відзнаки за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

Протокол підписується посадовою особою, яка вручила відзнаку, та скріплюється гербовою печаткою відповідного територіального органу управління Державної пенітенціарної служби, установи виконання покарань та слідчого ізолятора, навчального закладу, що належить до сфери управління Державної пенітенціарної служби, та надсилається до кадрової служби апарату Державної пенітенціарної служби не пізніше ніж через тиждень після вручення відзнаки і зберігається у відповідних справах.

3.6. Відомчі відзнаки і посвідчення до них після смерті нагородженої особи залишаються в її родині.

3.7. Позбавлення відомчої відзнаки у разі засудження нагородженої особи за скоєння злочину згідно з вироком суду, який набрав законної сили, оформлюється наказом Голови Державної пенітенціарної служби за відповідним поданням.

3.8. Відомча відзнака у вигляді медалі носиться з лівого боку грудей і розміщується після знаків державних нагород України та іноземних державних нагород. За наявності в особи кількох медалей, зазначених у пункті 1.2 розділу I цього Положення, носиться лише та, що була вручена останньою.

3.9. Замість нагрудного знака та медалей нагороджена особа має право носити планки до них, які розміщуються після планок державних нагород України, іноземних державних нагород.

3.10. Відомчі відзнаки у вигляді нагрудних знаків носяться з правого боку грудей і розміщуються нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород.

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

Додаток 1

до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної пенітенціарної служби України

 

 

 

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

__________________________________________________________________________________

 

 

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ

1. Спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер ________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Посада і місце служби (роботи) _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3. Число, місяць, рік і місце народження ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Стать _____________________________________________________________________________

5. Освіта _____________________________________________________________________________

6. Вчений ступінь, вчене звання ________________________________________________________

7. Які має державні (відомчі) нагороди і дати нагородження _______________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Загальний стаж служби (роботи)/ стаж служби (роботи) в даному органі, установі _____________________________________________________________________________________

9. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Кандидатура ____________________________________________________________ рекомендована

(прізвище, ім'я, по батькові)

зборами колективу (керівництвом) _______________________________________________________

(найменування органу, установи)

Представляється до нагородження _____________________________________________________

(назва відомчої відзнаки)

 

 

Керівник установи _______________________

(найменування установи)

_________________________________________

_________________________________________

(посада, спеціальне звання)

_________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис) Керівник органу _________________________

(найменування органу)

_________________________________________

_________________________________________

(посада, спеціальне звання)

_________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

М. П. М. П.

"___" ____________ 20__ "___" ____________ 20__

 

 

Нагороджений наказом ДПтС України від "___" ____________ 20__ року N _______

Нагрудний знак вручений "___" ____________ 20__ року N _______

Протокол N ___________

 

 

 

Додаток 2

до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної пенітенціарної служби України

 

 

ПРОТОКОЛ

вручення відомчої заохочувальної відзнаки

_____________________________________________________________________________________

(назва відомчої відзнаки)

Державної пенітенціарної служби України

Місце вручення _______________________________________________________________________

(найменування органу, установи)

Дата вручення ________________________________________________________________________

(число, місяць, рік)

Мною, _______________________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали того, хто вручає)

_____________________________________________________________________________________,

вручено відомчу заохочувальну відзнаку ___________________________________________________

(назва відомчої відзнаки)

_____________________________________________________________________________________

Державної пенітенціарної служби України і посвідчення до неї

_____________________________________________________________________________________

(спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові, посада нагородженої особи)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,

нагородженому(ій) наказом Державної пенітенціарної служби України

від "___" ____________ 20__ р. N ______.

 

 

_____________________________

(посада) ________________________________

(прізвище, ініціали та підпис)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - Подяки Державної пенітенціарної служби України

 

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - Подяки Державної пенітенціарної служби України

Бланк Подяки Державної пенітенціарної служби України виготовляється на розташованому вертикально паперовому носії, який має розмір 210 х 297 мм. По периметру бланка розташовується орнаментальна рамка сріблястого кольору, яку покладено на фон сірих тонів.

У верхній третині аркуша, посередині, розміщується емблема Державної пенітенціарної служби України.

Під емблемою, у три рядки, розміщуються написи: "ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ"; "ПОДЯКА"; "ОГОЛОШУЄТЬСЯ".

У центрі аркуша передбачено поле для зазначення прізвища, імені та по батькові нагородженої особи.

У нижній частині аркуша, у два рядки, розміщуються написи: "Голова"; "Наказ від "___" ____________ 20__ року N _____ ".

Напис "ПОДЯКА" - сріблястого кольору; всі інші - темно-сірого.

Бланк має фонову сітку сірого кольору.

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - Грамоти Державної пенітенціарної служби України

 

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - Грамоти Державної пенітенціарної служби України

Бланк Грамоти Державної пенітенціарної служби України виготовляється на розташованому вертикально паперовому носії, який має розмір 210 х 297 мм. По периметру бланка розташовується рамка золотистого кольору, яку покладено на фон сіро-блакитних тонів.

У верхній третині аркуша, посередині, розміщується емблема Державної пенітенціарної служби України.

Під емблемою, у три рядки, розміщуються написи: "ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ"; "ГРАМОТА"; "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".

У центрі аркуша передбачено поле для зазначення прізвища, імені та по батькові нагородженої особи.

У нижній частині аркуша, у два рядки, розміщуються написи: "Голова"; "Наказ від "___" ____________ 20__ року N _____ ".

Напис "ГРАМОТА" - золотистого кольору; всі інші - темно-сірого.

Бланк має фонову сітку сірого кольору.

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - Почесної грамоти Державної пенітенціарної служби України

 

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - Почесної грамоти Державної пенітенціарної служби України

Бланк Почесної грамоти Державної пенітенціарної служби України виготовляється на розташованому вертикально паперовому носії, який має розмір 210 х 297 мм. По периметру бланка розташовуються рамки золотистого та сріблястого кольорів, які покладено на сіро-синій фон.

У верхній третині аркуша, посередині, розміщується емблема Державної пенітенціарної служби України.

Під емблемою, у чотири рядки, розміщуються написи: "ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ"; "ПОЧЕСНА"; "ГРАМОТА"; "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".

У центрі аркуша передбачено поле для зазначення прізвища, імені та по батькові нагородженої особи.

У нижній частині аркуша, у два рядки, розміщуються написи: "Голова"; "Наказ від "___" ____________ 20__ року N _____ ".

Напис "ПОЧЕСНА ГРАМОТА" - золотистого кольору; всі інші - темно-сірого.

Бланк має фонову сітку сірого кольору.

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - нагрудного знака "За відзнаку в службі"

 

 

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - нагрудного знака "За відзнаку в службі"

Відзнака має форму восьмикутної променистої зірки з розбіжними променями сріблястого кольору.

У центрі зірки вміщено круглий золотистий медальйон, який покладено на два перехрещені мечі золотистого кольору вістрями донизу.

У верхній частині медальйона розміщено малий Державний Герб України, а в нижній - стрічку з написом чорного кольору "ЗА ВІДЗНАКУ В СЛУЖБІ".

У центрі медальйона на синьому тлі розташовано центральні елементи емблеми Державної пенітенціарної служби України в обрамленні лаврових гілок.

Діаметр відзнаки - 45 мм.

На зворотному боці відзнаки передбачено місце для порядкового номера та розміщено застібку для кріплення до одягу (нарізний штифт з гайкою).

Стрічка до відзнаки муарова шириною 28 мм, синього кольору з поздовжніми кольоровими симетричними смужками: на відстані 2 мм від країв - малинові по 2 мм, далі до центру, на відстані 9 мм від країв, сріблясті та золотисті по 2 мм кожна. По центру - малинова 1 мм.

Планка до відзнаки - 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "10 років сумлінної служби"

 

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "10 років сумлінної служби"

Медаль "10 років сумлінної служби" має форму кола діаметром 32 мм бронзового кольору. На лицьовому боці медалі в центрі зображено центральні елементи емблеми Державної пенітенціарної служби України.

По колу медаль обрамлено бортиком з написом "ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ".

У верхній частині медалі зображено малий Державний Герб України.

На зворотному боці медалі розташовані: з лівого боку по колу - гілка з дубового та калинового листя; з правого боку - напис у чотири рядки: "10"; "років"; "сумлінної"; "служби".

Медаль має випуклий бортик.

За допомогою кільця з вушком медаль з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розмір прямокутної колодки до медалі - 28 х 42 мм, фігурної дужки та заокругленого виступу до колодки - відповідно 30 х 2 мм та 2 мм.

Стрічка до відзнаки муарова шириною 28 мм, синього кольору з поздовжніми жовтими смужками 2 мм по краях. По центру - три малинові смужки 2 мм на відстані 2 мм одна від одної.

Кріплення відзнаки до одягу здійснюється за допомогою застібки із запобіжником, що знаходиться на зворотному боці колодки.

Планка до медалі - 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "15 років сумлінної служби"

 

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "15 років сумлінної служби"

Медаль "15 років сумлінної служби" має форму кола діаметром 32 мм сріблястого кольору. На лицьовому боці медалі в центрі зображено центральні елементи емблеми Державної пенітенціарної служби України.

По колу медаль обрамлено бортиком синього кольору з написом "ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ".

У верхній частині медалі зображено малий Державний Герб України.

На зворотному боці медалі розташовані: з лівого боку по колу - гілка з дубового та калинового листя; з правого боку - напис у чотири рядки: "15"; "років"; "сумлінної"; "служби".

Медаль має випуклий бортик.

За допомогою кільця з вушком медаль з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розмір прямокутної колодки до медалі - 28 х 42 мм, фігурної дужки та заокругленого виступу до колодки - відповідно 30 х 2 мм та 2 мм.

Стрічка до відзнаки муарова шириною 28 мм, синього кольору з поздовжніми жовтими смужками 2 мм по краях. По центру - дві малинові смужки 2 мм на відстані 2 мм одна від одної.

Кріплення відзнаки до одягу здійснюється за допомогою застібки із запобіжником, що знаходиться на зворотному боці колодки.

Планка до медалі - 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "20 років сумлінної служби"

 

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "20 років сумлінної служби"

Медаль "20 років сумлінної служби" має форму кола діаметром 32 мм золотистого кольору. На лицьовому боці медалі в центрі зображено центральні елементи емблеми Державної пенітенціарної служби України.

По колу медаль обрамлено бортиком синього кольору з написом "ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ".

У верхній частині медалі зображено малий Державний Герб України.

На зворотному боці медалі розташовані: з лівого боку по колу - гілка з дубового та калинового листя; з правого боку - напис у чотири рядки: "20"; "років"; "сумлінної"; "служби".

Медаль має випуклий бортик.

За допомогою кільця з вушком медаль з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розмір прямокутної колодки до медалі - 28 х 42 мм, фігурної дужки та заокругленого виступу до колодки - відповідно 30 х 2 мм та 2 мм.

Стрічка до відзнаки муарова шириною 28 мм, синього кольору з поздовжніми жовтими смужками 2 мм по краях. По центру - малинова смужка 2 мм.

Кріплення відзнаки до одягу здійснюється за допомогою застібки із запобіжником, що знаходиться на зворотному боці колодки.

Планка до медалі - 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "Ветеран служби"

 

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "Ветеран служби"

Медаль "Ветеран служби" має форму кола діаметром 32 мм золотистого кольору. На лицьовому боці медалі в центрі на тлі стилізованих променів зображено центральні елементи емблеми Державної пенітенціарної служби України.

По колу медаль обрамлено подвійним бортиком з червоною смужкою.

У верхній частині медалі зображено малий Державний Герб України.

На зворотному боці медалі розташовані: з лівого боку по колу - гілка з дубового та калинового листя; з правого боку по колу - напис "ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ", посередині - напис у два рядки: "ВЕТЕРАН"; "СЛУЖБИ".

Медаль має випуклий бортик.

За допомогою кільця з вушком медаль з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розмір прямокутної колодки до медалі - 28 х 42 мм, фігурної дужки та заокругленого виступу до колодки - відповідно 30 х 2 мм та 2 мм.

Стрічка до відзнаки муарова шириною 28 мм, синього кольору з поздовжніми жовтими смужками 2 мм по краях. По центру - малинова смужка 10 мм.

Кріплення відзнаки до одягу здійснюється за допомогою застібки із запобіжником, що знаходиться на зворотному боці колодки.

Планка до медалі - 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ЕСКІЗ ПОСВІДЧЕННЯ

до відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - нагрудного знака "За відзнаку в службі"

 

 

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ОПИС

посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - нагрудного знака "За відзнаку в службі"

Посвідчення має розмір у розгорнутому вигляді 160 х 110 мм, у складеному - 78 х 110 мм.

Обкладинка посвідчення - бордового кольору із зображенням імітації мармуру.

На першій сторінці посвідчення розміщено малий Державний Герб України та напис "ПОСВІДЧЕННЯ" золотистого кольору.

Внутрішня сторона обкладинки складається з двох частин розміром 70 х 105 мм кожна.

У лівій частині бланка посвідчення зверху розміщено напис у три рядки: "ДЕРЖАВНА"; "ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА"; "УКРАЇНИ".

Під написом передбачено поле для розміщення зображення відповідної відзнаки та її порядкового номера.

Фон бланка посвідчення світло-блакитний муаровий.

На правій частині бланка посвідчення у верхній половині розташовано чотири горизонтальні смужки для розміщення спеціального або військового звання, прізвища, імені та по батькові нагородженої особи. Під кожною смужкою є відповідний напис: "звання"; "прізвище"; "ім'я"; "по батькові". Посередині сторінки розміщено напис у три рядки: "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ"; "відомчою заохочувальною відзнакою -"; "нагрудним знаком". Під написом "нагрудним знаком" розміщено напис у два рядки: "ЗА ВІДЗНАКУ"; "В СЛУЖБІ". У нижній частині у п'ять рядків розміщено написи: "Наказ Державної пенітенціарної"; "служби України"; "від "___" ____________ 20__ р. N ___"; "Голова ____________________"; "м. п.".

Усі написи - чорного кольору.

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ЕСКІЗ ПОСВІДЧЕННЯ

до відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "10 років сумлінної служби"

 

 

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ЕСКІЗ ПОСВІДЧЕННЯ

до відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "15 років сумлінної служби"

 

 

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ЕСКІЗ ПОСВІДЧЕННЯ

до відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "20 років сумлінної служби"

 

 

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ЕСКІЗ ПОСВІДЧЕННЯ

до відомчої заохочувальної відзнаки Державної пенітенціарної служби України - медалі "Ветеран служби"

 

 

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

11.03.2013 N 404/5

 

 

ОПИС

посвідчень до відомчих заохочувальних відзнак Державної пенітенціарної служби України - медалей

"10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років сумлінної служби", "Ветеран служби"

Посвідчення має розмір у розгорнутому вигляді 105 х 145 мм, у складеному - 105 х 72 мм.

Зовнішній бік посвідчення має синій фон із зображенням імітації шкіри.

На першій сторінці посвідчення розміщено малий Державний Герб України та напис "ПОСВІДЧЕННЯ" золотистого кольору.

Внутрішня сторона посвідчення має світло-блакитний муаровий фон.

На другій сторінці посвідчення зверху розміщено напис у три рядки: "ДЕРЖАВНА"; "ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА"; "УКРАЇНИ".

Під написом передбачено поле для розміщення зображення відповідної відзнаки.

На третій сторінці посвідчення у верхній частині розташовано чотири горизонтальні смужки для зазначення спеціального або військового звання, прізвища, імені та по батькові нагородженої особи. Під кожною зі смужок є відповідний напис: "звання"; "прізвище"; "ім'я"; "по батькові". Посередині сторінки розміщено напис у три рядки: "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ"; "відомчою заохочувальною відзнакою -"; "медаллю". Під написом "медаллю" передбачено поле для назви відповідної відзнаки. У нижній частині сторінки у п'ять рядків розміщено написи: "Наказ Державної пенітенціарної служби"; "України"; "від "___" ____________ 20__ р. N ___"; "Голова ____________________"; "м. п.".

Усі написи - чорного кольору.

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

 

"За відзнаку в службі" ДДУПВП до переиминования в ДПтС України

post-761-1365708255_thumb.jpg

Изменено пользователем Ananim
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE22927.html

офеційне джерело та примірники відзнак та заохочень

Изменено пользователем Ananim
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 года спустя...

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...