Перейти к содержанию

Министерство транспорта и связи - Мининфраструктуры


Рекомендуемые сообщения

нашел пояснение к некой структуре данного министерства

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 8 вересня 2004 р. N 1190

Про утворення Головної державної інспекції на автомобільному транспорті

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 року N 347

На виконання Указу Президента України від 20 травня 2004 р. N 570 "Про заходи щодо посилення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті як урядовий орган державного управління у складі Міністерства транспорту та зв'язку.

2. Затвердити Положення про Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті (додається).

3. Розмістити Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті по просп. Перемоги, 14, у м. Києві.

(постанову доповнено пунктом 3 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 347)

Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті

1. Головна державна інспекція на автомобільному транспорті (Головавтотрансінспекція) є урядовим органом державного управління, що діє у складі Міністерства транспорту та зв'язку і йому підпорядковується.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 347)

2. Головавтотрансінспекція у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Міністерства транспорту та зв'язку.

3. Основними завданнями Головавтотрансінспекції є:

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері автомобільного транспорту загального користування;

виконання відповідно до законодавства дозвільно-реєстраційних та контрольно-наглядових функцій у сфері автомобільного транспорту загального користування;

узагальнення практики застосування законодавства про автомобільний транспорт, розроблення пропозицій щодо його удосконалення і подання їх на розгляд Міністра транспорту та зв'язку.

4. Головавтотрансінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює державний контроль за додержанням суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту загального користування, вимог законодавства про автомобільний транспорт, норм та стандартів, що регулюють організацію перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;

2) здійснює державний нагляд за забезпеченням суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту загального користування, безпеки автомобільних перевезень;

3) здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням вітчизняними та іноземними автоперевізниками норм міжнародних конвенцій і договорів про міжнародне автомобільне сполучення;

4) видає відповідно до законодавства ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) і господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі; здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов;

5) розробляє в установленому порядку проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

6) бере участь відповідно до покладених на неї завдань у:

розробленні та виконанні загальнодержавних та інших програм у сфері безпеки автомобільних перевезень;

роботі державних комісій з прийняття в експлуатацію транспортних засобів, об'єктів і споруд автомобільного транспорту загального користування;

здійсненні відповідно до законодавства стандартизації та сертифікації послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;

здійсненні міжнародного співробітництва у сфері автомобільних перевезень;

розробленні норм і стандартів безпеки автомобільних перевезень;

7) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням;

8) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

………………

6. Працівники Головавтотрансінспекції мають право безперешкодного доступу на територію підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту загального користування усіх форм власності, для виконання покладених на неї завдань.

7. Головавтотрансінспекція у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з Державтоінспекцією, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

8. Головавтотрансінспекція для виконання покладених на неї завдань може за погодженням з Міністром транспорту та зв'язку утворювати територіальні органи у межах граничної чисельності працівників Головавтотрансінспекції.

9. Головавтотрансінспекція видає накази з питань, що належать до її компетенції.

10. Головавтотрансінспекцію очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра транспорту та зв'язку.

Начальник Головавтотрансінспекції є за посадою Головним державним інспектором України на автомобільному транспорті.

………………

20. Головавтотрансінспекція є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Н А К А З від 07.02.2007 N 103

Про затвердження Порядку обліку, видачі та носіння форменого одягу осіб інспекторського складу Головної державної інспекції на автомобільному транспорті

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 N 1591 ( 1591-2006-п ) "Про затвердження опису та зразків форменого одягу осіб інспекторського складу Головної державної інспекції на автомобільному транспорті, знаків розрізнення і норм забезпечення форменим одягом" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок обліку, видачі та носіння форменого одягу осіб інспекторського складу Головної державної інспекції на автомобільному транспорті (додається).

Міністр М.Рудьковський

 

ПОРЯДОК

обліку, видачі та носіння форменого одягу осіб інспекторського складу Головної державної інспекції на автомобільному транспорті

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 N 1591 ( 1591-2006-п ) "Про затвердження опису та зразків форменого одягу осіб інспекторського складу Головної державної інспекції на автомобільному транспорті, знаків розрізнення і норм забезпечення форменим одягом".

1.2. Формений одяг і знаки розрізнення (далі - формений одяг) осіб інспекторського складу (далі - працівники) Головної державної інспекції на автомобільному транспорті (далі - Головавтотрансінспекція) видаються згідно з Нормами забезпечення форменим одягом і знаками розрізнення осіб інспекторського складу Головавтотрансінспекції та строків їх носіння, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 N 1591 ( 1591-2006-п ) (далі - Норми забезпечення форменим одягом).

1.3. Строк носіння форменого одягу встановлюється Нормами забезпечення форменим одягом і обчислюється з дня його фактичної видачі.

1.4. Формений одяг виготовляється за Описом та зразками форменого одягу, відповідних знаків розрізнення осіб

інспекторського складу Головавтотрансінспекції, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 N 1591 ( 1591-2006-п ).

1.5. Придбання форменого одягу здійснюється централізовано Головавтотрансінспекцією.

1.6. Перехід на носіння літнього чи зимового верхнього одягу здійснюється відповідно до наказу Головавтотрансінспекції.

………..

4. Носіння форменого одягу

4.1. Працівники Головавтотрансінспекції під час виконання службових обов'язків повинні бути одягнені у формений одяг, крім випадків, установлених пунктом 3.1 цього Порядку.

4.2. Формений одяг підлягає носінню згідно з цим Порядком, має відповідати зразкам, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 N 1591 ( 1591-2006-п ), та утриматися в належному стані. Пальта, плащі, кашне, мундири, штани, спідниці, сорочки, блузки, краватки повинні бути охайні та випрасувані, штани - мати повздовжні запрасовані складки.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 • 1 месяц спустя...
 • 1 месяц спустя...
 • 4 недели спустя...
 • 2 недели спустя...
Так как вышита мной показанная, делали в первой половине 90-х. Так как делают сейас, выглядят вами показанные нашивки. Обратите внимание. Поэтому и предположил о "ранних". Может Александров подскажет наконец?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Никто не может подсказать, эмблема Министерства Транспорта и связи каким правовым актом утверждена, и есть ли ее изображение в приличном разрешении ?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 • 6 месяцев спустя...
 • 1 месяц спустя...

пожарники - это Измаильский морской торговый порт.

 

а вот предыдущий знак - это "чудо", если не "чудовище" - надпись сделана в трех! направлениях wacko.gif и что такое "Л-ЦІ"?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

QUOTE (Александров @ Sep 3 2010, 08:08 PM)
пожарники - это Измаильский морской торговый порт.

а вот предыдущий знак - это "чудо", если не "чудовище" - надпись сделана в трех! направлениях wacko.gif и что такое "Л-ЦІ"?

Я думаю Л-ЦІ - какая-то железнодорожная шифровка, может железнодорожники подскажут???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 • 5 месяцев спустя...

Извнините за качество, но что есть.

Головна державна інспекція на автомобільному транспорті (Полтавська та Кіровоградська області)

Еслик кому-то надо эти та вышевыставленная - пишите, куплю (если остались). + центральний апарат.

image

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 • 6 месяцев спустя...
 • 4 месяца спустя...
 • 6 месяцев спустя...
 • 2 недели спустя...
 • 3 месяца спустя...

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
 • Создать...